Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Szkolenia

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA zostało utworzone, aby w systematyczny i kompleksowy sposób dzielić się wiedzą i umiejętnościami pracowników Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA. Została ona zdobyta podczas wieloletnich doświadczeń w pracy w grupach zróżnicowanych wiekowo oraz podczas terapii dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych a także w trakcie stałej wymiany doświadczeń z ośrodkami będącymi liderami edukacji włączającej oraz terapii dzieci ze spektrum autyzmu.

Nasza kadra to praktycy od wielu lat pracujący z dziećmi. Za swoją działalność byli nagradzani przez Ministerstwo Edukacji oraz inne władze RP. Proponują oni Państwu szkolenia, które są organizowane aby wspomóc działania:

  • Dyrektorów i innych osób sprawujących nadzór nad przedszkolami w zakresie wykorzystania potencjału zatrudnionych pracowników oraz dostosowania przestrzeni, czasu i struktury organizacyjnej dla osiągnięcia najlepszych wyników pracy z dziećmi.
  • Nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym z zakresu diagnozy, terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, postępowania z trudnymi zachowaniami dzieci, metodyki pracy i tworzenia planów edukacyjnych.
  • Rodziców i opiekunów dzieci związanych z prowadzeniem terapii dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ułatwieniem adaptacji w przedszkolach i szkołach.