„Istniejemy po to, by Państwa dziecko miało wspaniałe przedszkole"


Społeczne Przedszkole Integracyjne Fundacji Czas Dzieciństwa
logo
Strona głównaTerapia w przedszkoluTerapia
Zajęcia dla kandydatówProgram przedszkolaAktualnościKalendarium
KalendariumKto jest kim?Współpraca
WspółpracaGaleriaKontakt
Serdecznie zapraszamy na nową stronę

Społecznego Przedszkola Integracyjnego
oraz
Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA
http://www.czasdziecinstwa.com.pl/


PRORGRAM PRZEDSZKOLA

Autorski program wychowania przedszkolnego opracowany przez panią Annę Florek został opublikowany w formie książki zatułowanej "Dziecko w grupie". Zachęcamy do zapoznania się z nim.

ORGANIZACJA OPIEKI I WYCHOWANIA

1. Organizacja grup dziecięcych i pracy w przedszkolu

Przyjmujemy dzieci w wieku przedszkolnym, które mają ukończone 3 lata. Obejmujemy opieką dzieci o prawidłowym rozwoju i niepełnosprawne, to znaczy takie, które wymagają specjalistycznej pomocy. 3/4 miejsc w każdej grupie jest przeznaczone dla sprawnych przedszkolaków, zaś 1/4 dla niepełnosprawnych.

Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci z Bielan, ponieważ w tej dzielnicy jest zlokalizowane nasze przedszkole, ale nie obowiązuje rejonizacja.

Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola są zorganizowane w trzech grupach. Do dwóch grup, zwanych przedszkolnymi uczęszczają dzieci 3-,4-,5-letnie (w tych grupach są też niektóre dzieci 6-letnie), zaś do grupy zerówkowej dzieci 6- lub 7-letnie, przygotowujące się do pójścia do szkoły.

W każdej grupie wychowaniem i edukacją przedszkolaków zajmuje się dwoje wychowawców (kobieta i mężczyzna), którzy są z dziećmi przez cały czas ich pobytu w przedszkolu.

2. Wychowanie, edukacja i terapia

Wychowawcy są wspierani przez psychologa, logopedę, nauczyciela angielskiego, rytmiki i muzyki, fizjoterapeutę oraz terapeutę behawioralnego. Dzięki zatrudnieniu tak różnorodnej grupy fachowców jesteśmy otwarci na potrzeby każdego dziecka i zabiegamy o to, by każdy nasz podopieczny w przyjaznej i serdecznej atmosferze bawił się, zdobywał nowe umiejętności, rozwijał wszechstronnie swoją osobowość, a jeśli potrzebuje pomocy, by miał warunki do wyrównywania opóźnień i korygowania zaburzeń. Dzieci niepełnosprawne, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają zapewnioną terapię indywidualną.
Zorganizowane zajęcia są dla dzieci propozycją. Prowadzący zajęcia wychowawcy zachęcają dzieci do aktywnego uczestniczenia w nich, ale udział w zajęciach nie jest obowiązkowy. Dzieci mogą kontynuować swoją zabawę, mogą obserwować to, co robią inni. Jedyny warunek, którego muszą przestrzegać, to nie przeszkadzanie uczestniczącym w zajęciach. Pozostawienie dzieciom takiej swobody owocuje zwykle tym, że chętniej podejmują propozycje dorosłych i potrafią zadania doprowadzić do końca.

Rodzaje zajęć: poszerzające wiedzę i umiejętności dziecka, plastyczne, inscenizacyjno-teatralne, ruchowe, korekcyjne, muzyczno-rytmiczne, z języka angielskiego, sportowe, kulinarne i inne zależne od okoliczności i zainteresowań dzieci. Opłaty za te zajęcia są wliczone w czesne.

Oprócz tego proponujemy dzieciom Zajęcia Popołudniowe

3. Posiłki i odpoczynek

Śniadania dzieci przynoszą sobie z domu - tak rozwiązaliśmy problem mlecznych zup, często nie lubianych przez przedszkolaków. Śniadanie zrobione przez mamę będzie z pewnością smakowite. Obiad i podwieczorek jest przygotowywany w przedszkolu. Dla dzieci z dietami posiłki są modyfikowane. Przedszkolaków nie zmuszamy do jedzenia. Każdy je to, co może i tyle, ile chce. Uznajemy, że dzieci jednych potraw nie mogą jeść z przyczyn zdrowotnych, innych nie chcą jeść, bo nie mają na nie ochoty, jeszcze innych po prostu nie lubią. Wszystkie te powody są traktowane przez nas jako ważne. Zachęcamy jednak dzieci do jedzenia znanych lub nowych potraw, pomagamy tym, które sobie nie radzą, ale w żadnym wypadku nie zmuszamy, nie szantażujemy ("musisz zjeść bo…, jak nie zjesz to…" ). Uznajemy, że dziecko znacznie lepiej od nas wie, czy jest głodne i czy dana potrawa mu smakuje.

W naszym przedszkolu nie ma leżakowania. Kiedy dziecko jest zmęczone może w każdej chwili odpocząć w przeznaczonym miejscu w sali lub pod opieką wychowawcy skorzystać ze specjalnego pokoju wyposażonego w materace, poduszki i przytulanki.

© Społeczne Przedszkole Integracyjne Fundacji Czas Dzieciństwa w Warszawie.