Społeczne Przedszkole Integracyjne Wawrzyszew/Wolumen

Specyfika placówki: Średniej wielkości placówka z trzema grupami mieszanymi wiekowo oraz z zerówką. Przez cały czas pobytu (poza świetlicami) dziećmi opiekuje się dwoje wychowawców. Wspierani oni są przez psychologa, terapetów behawioralnych, logopedę, nauczyciela muzyki, nauczycielkę rytmiki, fizjoterapeutkę, nauczycielkę angielskiego.

Adres: ul. Wolumen 3

Dzielnica: Bielany

Dni opieki na dziećmi: Poniedziałek-Piątek
Godziny opieki na dziećmi: 8:15-16:00

Rok rozpoczęcia działalności: 1990

Liczba miejsc w placówce: 75

Liczba grup: 4

Realny miesięczny koszt pobytu*: Pierwszy rok: 870 PLN, kolejne lata: 770 PLN, ostatni rok: 700 PLN
*Suma czesnych, wpisowego i innych obowiązkowych opłat podzielona przez liczbę miesięcy działania. Bez uwzględniania kosztu posiłków.

Typ posiłków: własna kuchnia
Opłacane posiłków: 2-daniowy obiad, podwieczorek
Dzienny koszt posiłków: 9 PLN