„Istniejemy po to, by Państwa dziecko miało wspaniałe przedszkole"


Społeczne Przedszkole Integracyjne Fundacji Czas Dzieciństwa

Społeczne Przedszkole Integracyjne Fundacji Czas Dzieciństwa - miejsce przyjazne dzieciom o różnych potrzebach edukacyjnych.
Zapraszamy do Społecznego Przedszkola Integracyjnego - miejsca przyjaznego dzieciom o różnych potrzebach edukacyjnych.Strona główna przedszkolaTerapia w przedszkoluTerapia

Zajęcia dla kandydatów do przedszkolaOrganizacja opieki i wychowania w przedszkoluAktualności przedszkolaKalendarium przedszkola
KalendariumKto jest kim?Współpraca z przedszkolem
WspółpracaGaleria przedszkolnaKontakt z przedszkolemTerapia dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera.

Wiodącą metodą terapii dzieci ze spektrum autyzmu jest stosowana analiza zachowania. Zajęcia prowadzi wyszkolona i profesjonalna kadra.

Wybór terapii behawioralnej jako wiodącej metody pracy jest podyktowany jej dużą efektywnością i rozpowszechnieniem w Stanach Zjednoczonych i w Europie.

Każde dziecko realizuje swój indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny dostosowany szczegółowo do jego potrzeb i możliwości. Programy ukierunkowane są przede wszystkim na rozwój mowy i komunikacji, doskonalenie samodzielności, umiejętność zabawy, naukę podejmowania i podtrzymywania interakcji społecznych z rówieśnikami i dorosłymi, kształtowanie poprawnych zachowań w miejscach publicznych, a także rozwój umiejętności intelektualnych.

Dziecko nabywa nowe umiejętności "krok po kroku", to znaczy każde zadanie dzielone jest na elementy składowe, które są uczone oddzielnie. Nowe umiejętności nakładają się na opanowane poprzednio, przez co proces uczenia przypomina budowanie piramidy.

Ważnym elementem terapii jest włączanie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do grupy rówieśniczej. Włączanie odbywa się stopniowo i jest uzależnione od umiejętności społecznych i komunikacyjnych dziecka . Jest realizowane w porozumieniu z wychowawcami grupy i rodzicami. Dziecku, do czasu uzyskania odpowiednich kompetencji, zawsze towarzyszy terapeuta.

Celem realizowanych z dziećmi programów, (w tym również umiejętność funkcjonowania w grupie rówieśniczej) jest przygotowanie przedszkolaków do podjęcia dalszej nauki w kolejnych etapach kształcenia w zależności od możliwości dzieci.

Współpraca z rodziną dziecka jest bardzo ważna i odbywa się poprzez: uzgadnianie wprowadzanych programów, systematyczny kontakt na zajęciach w przedszkolu oraz wizyty domowe gdzie rozwiązujemy problemy związane z funkcjonowaniem dziecka w domu i uczymy jak  efektywnie pracować z dzieckiem.

© Społeczne Przedszkole Integracyjne Fundacji Czas Dzieciństwa w Warszawie.