„Istniejemy po to, by Państwa dziecko miało wspaniałe przedszkole"


Społeczne Przedszkole Integracyjne
Fundacji Czas Dzieciństwa

logo
Strona główna
Terapia w przedszkoluTerapia
Zajęcia dla kandydatówProgram przedszkolaAktualnościKalendarium
KalendariumKto jest kim?Współpraca
WspółpracaGaleriaKontakt


Społeczne Przedszkole Integracyjne współpracuje z różnymi instytucjami edukacyjnymi mając na celu dobro jakim jest wychowanie i edukacja dzieci. Dzięki tej współpracy możemy poszerzać naszą wiedzę a z drugiej strony dzielić się doświadczeniami z naszej pracy z dziećmi. Co roku studenci z warszawskich uczelni pedagogicznych odbywają u nas praktyki a nasi pracownicy są zapraszani na różne konferencje aby zaprezentować realizowane programy organizacyjne, edukacyjne i terapeutyczne.
Poniżej spis instytucji i stowarzyszeń, z którymi współpracujemy lub współpracowaliśmy :

Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny
Opieka nad studentami
Akademia Pedagogiki Specjalnej Opieka nad studentami Prowadzenie wykładów/ćwiczeń dla studentów
Chrześcijańska Akademia Teologiczna
Opieka nad studentami
Fundacja "Bardziej kochani"
Preezentacje na seminariach/konferencjach
Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
Preezentacje na seminariach/konferencjach
Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka
Preezentacje na seminariach/konferencjach
Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
Publikacje oświatowe
Federacja Inicjatyw Oświatowych projekt "Małe Przedszkole"
Hospitacje przez nauczycieli
Centrum Wolontariatu w Warszawie
Opieka nad wolontariuszami

Ponadto nasze artykuły może znaleźć m.in. w:
  • "Edukacja w Przedszkolu" Wydawnictwa Dr Josef Raabe
  • "Managment w Przedszkolu" Wydawnictwa Dr Josef Raabe
  • "Wychowanie w przedszkolu" WSiP
  • publikacjach książkowych wydawanych przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

© Społeczne Przedszkole Integracyjne Fundacji Czas Dzieciństwa w Warszawie.